• Công trình 36 phòng hát karaoke Cha Cha Cha ngã tư nhổn