• Amply Arirang 306XG chính hãng tại Bảo Châu Elec